Autumn - WickedDark
walking atop the Hopkinton-Everett Dam in Weare.

walking atop the Hopkinton-Everett Dam in Weare.

LandscapeNHautumncloudsdamfallpavementroadsky